Vedovn med vannkappe

Solfanger-systemets deler består av:
- Varmtvannsbereder/dobbelmantlet bereder (Leveres separat)

- Vannvarmesystem (Leveres separat)
- Vedovn med vannkappe (Leveres separat)
- Solfanger med beslag
- Styringsenhet (m/sensor)
- Pumpe
- Tank/varmelager
- 4 kraner
- Rørdeler for tilkobling av solfangerkretsen
- 5 coiler

 

1. Alt vann som fylles i bereder og varmelager kommer fra nettvann. Varmelageret er ikke trykksatt og er fylt opp til en max-grense, blir det for mye vann vil det renne ut i et overløp i toppen av tanken. Overløpet kan kobles til en sluk eller et avløp. Det kalde nettvannet som skal varmes(forbruksvannet) forvarmes først i varmelagerets to coiler. Deretter føres det videre til berederen, hvor vannet blir ettervarmet etter behov, dette vannet benyttes til tappevann/dusjvann, ol.

2. Nederst i varmelageret og i nedre del av solfangeren er det sensorer (S2 og S1) som avgjør når styringsenheten skal gi strøm til solfangerpumpa (P1). Pumpastarter når S2 og S1 kjenner at temperaturen i varmelageret er kaldere enn i solfangeren.

3. Vannet i varmelageret pumpes igjennom et eget rørsystem fra bunn til topp i solfangeren. Solfangeren gir en drivhuseffekt og varmer opp vannet underveis. Det varme vannet kommer ut i toppen av solfangeren og renner tilbake i varmelageret igjen.

4. Vannet i varmelageret vil fortsette å sirkulere helt til pumpa (P1) stopper, som er enten når:
- S1 og S2 har lik temperatur    
- Varmelageret har for høy temperatur
- Solfangeren har for lav temperatur

5. Det varmeste vannet vil ligge på toppen av varmelageret fordi varme har en egenskap med å stige, mens det kalde vannet vil synke ned til bunnen. Det varme vannet i varmelageret forvarmer vannet som sirkulerer igjennom coilene i varmelageret. Dette bidrar til et betydelig lavere strømforbruk i varmtvannsberederen.

6. I tillegg til oppvarming av tappevannet, har også dette systemet egen coil som er tilknyttet vannvarmesystem, det betyr at det ikke bør investeres i en dobbelmantlet bereder. Vannvarmesystemet henter varme fra coil i solfangerens varmelager ved behov, dette kan reguleres av en utetemperatur-regulert shuntventil.   

7. I bunnen av varmelageret er det koblet til to ekstra coiler. Disse kan knyttes mot en vedovn med vannkappe (som kan kjøpes hos oss) eller en annen varmekilde.  Vannet sirkulerer igjennom vedovnens vannkappe og videre til coilene i bunnen av varmelageret. Det oppvarmede vannet fra vedovnen kan overføre opptil 20 kWh varmeenergi pr time.  Denne varmen lagres i varmelageret og benyttes til oppvarming av tappevann og varme til vannvarmeanlegg. Dette systemet gir mulighet til å benytte ekstremt lite strøm.  Det huset i Norge som har dokumentert minst strømforbruk med et slikt system har vært nede i 5000 kWh pr år.  

840 liters tank for vedovn med vannkappe.       IMG 1023red

Systemtegning

Vedovn ferdig

Begrepsoversikt

Varmelager: En tank som lagrer varmt vann fra solfanger.
Styringsenhet: En differansetermostat som starter solfangerpumpa. 
Platevarmeveksler: En enhet som overfører varmeenergi mellom to væsker med forskjellig temperatur uten å blande dem sammen.
Coil: To eller tre elementer i varmelageret som veksler varme til forskjellige oppvarmingsbehov.
Nettvann: Vannet vi bruker som dusj og tappevann.
Solfangerkrets: Rørsystemet som går fra tanken, igjennom hele solfangeren og ut til tanken igjen.
Shuntventil: En innretning som blander vann til riktig temperatur i forbindelse med vannvarmeanlegg.
Tilbakeslagsventil: En tilkobling til rørsystemet i tanken som sørger for at vannet går i riktig retning.
Sirkuleringspumpe: En enhet som pumper vann fra tanken, igjennom solfangerkretsen.


Symboltappevann copy 3

vedovn34