For større fyringsanlegg

Solfanger-systemets deler består av:
- Platevarmeveksler (leveres separat)

- Solfanger med beslag
- Styringsenhet (m/sensor)
- Pumpe
- Tank/varmelager
- Rørdeler for tilkobling av solfangerkretsen

 

 1. I den øvre delen av platevarmeveksleren og i nedre del av solfangeren er det plassert to sensorer (S1 og S2), og disse avgjør når styringsenheten skal gi strøm til solfangerpumpa (P1) og begynne oppvarming av vannet. Pumpa starter når S2 og S1 kjenner at temperaturen i platevarmeveksleren er kaldere enn i solfangeren. 


2. Vannet pumpes igjennom et eget rørsystem fra bunn til topp i solfangeren. Solfangeren gir en drivhuseffekt, og varmer opp vannet underveis. Det varme vannet kommer ut i toppen av solfangeren og renner ut i tanken igjen. Fordi varme har en egenskap med å stige vil det varme vannet ligge på toppen, mens det kalde vannet vil synke til bunnen.

3. Solfangeren er koblet til en pumpestasjon som består av pumpe, platevarmeveksler, styringsenhet m/sensorer og en 150 liters tank.

Begrepsoversikt
Solfangermodul: Hovedkomponentet i et solfangerområde.
Varmelager: En tank som lagrer varmt vann fra solfanger.
Styringsenhet: En differansetermostat som starter solfangerpumpa. 
Platevarmeveksler: En enhet som overfører varmeenergi mellom to væsker med forskjellig temperatur uten å blande dem sammen.
Solfangerkrets: Rørsystemet som går fra tanken igjennom hele solfangeren og ut til tanken igjen.
Sirkuleringspumpe: En enhet som pumper vann fra tanken igjennom solfangerkretsen.

Systemtegning

 

Fyringsanlegg ferdig

GF 101 copy