For pelletsbrenner

Solfanger-systemets deler består av:
- Varmtvannsbereder/dobbelmantlet bereder (Leveres separat)
- Vannvarmesystem (Leveres separat)
- Platevarmeveksler (leveres separat)
- Solfanger med beslag
- Styringsenhet (m/sensor)
- Pumpe
- Tank/varmelager
- 4 kraner
- Rørdeler for tilkobling av solfangerkretsen
- 3 coiler

 

1. Alt vann som fylles i bereder og varmelager kommer fra nettvann. Varmelageret er ikke trykksatt og er fylt opp til en max-grense, blir det for mye vann vil det renne ut i et overløp i toppen av tanken. Overløpet kan kobles til en sluk eller et avløp. Det kalde nettvannet som skal varmes(forbruksvannet) forvarmes først i varmelagerets to coiler. Deretter føres det videre til berederen, hvor vannet blir ettervarmet etter behov, dette vannet benyttes til tappevann/dusjvann, ol.

2. Nederst i varmelageret og i nedre del av solfangeren er det sensorer (S2 og S1) som avgjør når styringsenheten skal gi strøm til solfangerpumpa (P1). Pumpastarter når S2 og S1 kjenner at temperaturen i varmelageret er kaldere enn i solfangeren.

3. Vannet i varmelageret pumpes igjennom et eget rørsystem fra bunn til topp i solfangeren. Solfangeren gir en drivhuseffekt og varmer opp vannet underveis. Det varme vannet kommer ut i toppen av solfangeren og renner tilbake i varmelageret igjen.

4. Vannet i varmelageret vil fortsette å sirkulere helt til pumpa (P1) stopper, som er enten når:
- S1 og S2 har lik temperatur    
- Varmelageret har for høy temperatur
- Solfangeren har for lav temperatur

5. Det varmeste vannet vil ligge på toppen av varmelageret fordi varme har en egenskap med å stige, mens det kalde vannet vil synke ned til bunnen. Det varme vannet i varmelageret forvarmer vannet som sirkulerer igjennom coilene i varmelageret. Dette bidrar til et betydelig lavere strømforbruk i varmtvannsberederen.

6. Systemet er koblet med en platevarmeveksler som bidrar til at varmelageret kan tilføres varme fra hvilken som helst varmekilde. ASV Solar leverer en standard plateveksler som kan tilføre tanken opp til 50 kW per time. Det er mulighet for å levere større tanksystemer om ønskelig.

7. I tillegg til oppvarming av tappevannet, har også dette systemet egen coil som er knyttes til et vannvarmesystem, det betyr at det ikke bør investeres i en dobbelmantlet bereder. Vannvarmesystemet henter varme fra coil i solfangerens varmelager ved behov. Temperaturen tilpasses via en selvregulert utetemperatur-shuntventil. Hvis temperaturen synker, vil vannvarmesystemet hente mer varme fra varmelageret via coilene. 

 

 

 

Systemtegning

 Pelletsbrenner ferdig

Begrepsoversikt

Varmelager: En tank som lagrer varmt vann fra solfanger.
Styringsenhet: En differansetermostat som starter solfangerpumpa. 
Platevarmeveksler: En enhet som overfører varmeenergi mellom to væsker med forskjellig temperatur uten å blande dem sammen.
Coil: To eller tre elementer i varmelageret som veksler varme til forskjellige oppvarmingsbehov.
Nettvann: Vannet vi bruker som dusj og tappevann.
Solfangerkrets: Rørsystemet som går fra tanken, igjennom hele solfangeren og ut til tanken igjen.
Shuntventil: En innretning som blander vann til riktig temperatur i forbindelse med vannvarmeanlegg.
Tilbakeslagsventil: En tilkobling til rørsystemet i tanken som sørger for at vannet går i riktig retning.
Sirkuleringspumpe: En enhet som pumper vann fra tanken, igjennom solfangerkretsen.


Symboltappevann copy 3

       pelletsnn         pelletsbrennernn           pelletseenn1