For basseng

Solfanger-systemets deler består av:
- Platevarmeveksler (leveres separat)
- Solfanger med beslag

- Styringsenhet (m/sensor)
- Pumpe
- Tank/varmelager (Leveres separat)
- Rørdeler for tilkobling av solfangerkretsen

 

 

1. Nederst i bassenget og i nedre del av solfangeren er det plassert to sensorer (S1 og S2), disse avgjør når styringsenheten skal gi strøm til solfangerpumpa (P1) og begynne oppvarming av vannet. Pumpa starter når S2 og S1 kjenner at temperaturen i bassenget er kaldere enn i solfangeren. 

2. Bassengvannet pumpes igjennom et eget rørsystem fra bunn til topp i solfangeren. Solfangeren gir en drivhuseffekt, og varmer opp vannet underveis. Det varme vannet kommer ut i toppen av solfangeren og renner ut i bassenget igjen. Det varmeste vannet vil ligge på toppen av varmelageret fordi varme har en egenskap med å stige, mens det kalde vannet vil synke ned til bunnen.

Alternativ 1. Vannet i bassenget blir oppvarmet direkte av solfangeren - her er det viktig med god flow i solfangeren da kokende klorvann kan skade kollektoren. Eksempelvis, ved en temperatur på 25° C, kan typisk retur-temperatur være på opptil 35 ° C. Det er viktig at returrør fra solfangeren monteres over vannivå i bassenget, slik at det kommer luft inn i returrør når pumpen stopper. Tilfeller som dette skjer er når:
- S1 og S2 har lik temperatur
- Bassenget har for høy temperatur (dette kan stilles inn)
- Solfangeren har for lav temperatur

Alternativ 2. En tank monteres til solfangerkretsen. Systemet er koblet til en varmeveksler som vannet blir pumpet igjennom før det sirkulerer igjennom solfangerne. Varmeveksleren kan gjerne kobles på omløpet til renseanlegget for bassenget.


 

basseng

Systemtegning 1

Bassengsystem ferdig1

Systemtegning 2

Bassengsystem ferdigx2

Begrepsoversikt
Solfangermodul: Hovedkomponentet i et solfangerområde.
Varmelager: En tank som lagrer varmt vann fra solfanger.
Styringsenhet: En differansetermostat som starter solfangerpumpa. 
Platevarmeveksler: En enhet som overfører varmeenergi mellom to væsker med forskjellig temperatur uten å blande dem sammen.
Solfangerkrets: Rørsystemet som går fra tanken igjennom hele solfangeren og ut til tanken igjen.
Sirkuleringspumpe: En enhet som pumper vann fra tanken igjennom solfangerkretsen.