unnamed1

Prosjektering

Hvordan gå fram for prosjektering av et solfangeranlegg

1. Finn ut litt om ditt forbruk av varme, og ut ifra forbruket kan du bestemme størrelse på solfangeranlegget. Ved montering av et solfangeranlegg I Norge kan det forventes og dekke opptil 20-50 % av varmeforbruket.
Til privatbolig med vannvarme- og tappevannsforbruk er det normalt lønnsomt å montere fra 12 til 24 kvm solfanger. Et anlegg på 3,6 til 6 kvm for eksempel vil gi noe dårligere lønnsomhet, men kan likevel være lønnsomt nok til å gjennomføre montering.
I menygruppen under prosjektering finner du en oversikt over 8 forskjellige systemgrupper som kan kombineres med solfangeranlegget. Innenfor hver link finner du informasjon om selve systemet: - Type - Kollektorareal - Dimensjon på solfanger - Størrelse på varmelager - Varmefangst pr. År (kWh) - Pris - Link til produktark

Ut ifra tabellen kan du velge det anlegget som er best tilpasset ditt årlige forbruk og dine utregninger på ønsket arealområdet, enten du vil bruke det på tak eller vegg. Virker det vanskelig vil vi gjerne hjelpe deg på mail eller telefon. Finner du ikke dimensjoner som passer, kan vi tilpasse området ved å lage andre mål på fangeren. Vi gir tilbud på jobben når du har sendt oss mål på området.
KWh som er oppgitt i tabellen viser solfanger mot syd på 30 graders tak på Østlandet. I produktbladet finnes også tall for Vestlandet, som er korrigert med -20 %. Benytt gjerne vår solfangstkalkulator for å finne riktig størrelse på området.


Det kan søkes om Enova-tilskudd på opptil 10 000,- eller 20 % av beløpet. LINK til Enova

Se: prosjektering og monterings manual

unnamed7

2. Prosjektering av større anlegg, hoteller, badeland, vaskerier, fjernvarme osv.
Varmen fra solfangeren tilføres i varmekretsens kaldeste område, eksempel: før kaldtvann går inn i varmtvannsbereder eller retur fra vannvarmeanlegget. I mange tilfeller er det praktisk å benytte en platevarmeveksler for overføring mellom solfangersystemet og annet varmesystem, tanksystem. Varme fra solfangeren som ikke benyttes umiddelbart bør lagres i en tank. Det oppnås størst varmeutbytte hvis solfangere sirkulerer direkte imot et større varmelager (ikke trykk-satt tank), men i enkelte tilfeller er ikke dette mulig. Derfor jobber solfangeren mot en liten tank ( 3 liter pr. Kvm. solfanger). I solfangerkretsen blir det montert en varmeveksler som veksler varmen fra solfangeren inn i et annet varmesystem.

Dimensjonering av solfanger
Generelt skal ikke området med solfanger overdimensjoneres, et underdimensjonert anlegg gir mer varme per kvm, enn et overdimensjonert anlegg.
Bruk vår solfangst-kalkulator for å finne riktig størrelse til solfangeranlegget. Er varmeforbruket likt hele året kan en regne med å dekke opp til 50 % av varmebehovet med en solfanger, for eksempel ved forbruk av tappevann. Hvis det er kun vannvarme som delvis skal dekkes med solvarme er det avgjørende at solfangeren monteres i en bratt vinkel, eller på en vegg vendt mot sør. Erfaring viser at en ASV Solfanger kan gi varme til lavtempererte varmeanlegg alle soldager hele året, også i desember og januar. 

Dimensjonering av varmelager 
Hvis varmen ikke blir benyttet umiddelbart, eksempelvis svømmebasseng, er det et behov på opptil 100 liter varmelager per kvm solfanger.
Solfangeren er et taktekke og kan monteres på lekterlag på tak eller vegg. Solfangeren kan også monteres på frittstående ramper.

Se prosjektering og monterings manual