ASV Solar er en norsk-produsert solfanger som betegnes av mange som den beste solfangeren for norske værforhold. Den har vært på norske tak i ti år. ASV Solar har blitt mer internasjonal enn noen gang. Våre partnere i Italia har uttalt at den norsk-produserte solfangeren, ASV Solar, er verdens beste solfanger! Nedenfor forklares hvorfor ASV Solar skiller seg ut fra de tradisjonelle solfangerne.

Trykksatt og ikke-trykksatt

De tradisjonelle solfangerene benytter trykksatte systemer, det gjør derimot ikke ASV Solar. Et trykksatt system byr på mange upraktiske utfordringer.
1. Når rørkretsen er trykksatt må varmen overføres til varmelageret via en rørspiral, coil. Dette betyr at temperaturen i solfangeren må være betydelig høyere for å få avgitt samme mengde energi i varmelageret. Det resulterer i at varmefangsten blir betydelig mindretil tross for høy virkningsgrad.
2. Solfangeren kan ikke stoppe å avgi varme uten at den eventuelt blir tildekket med en hvit presenning. Rørsystemet må loddes og forsterkes for å tåle høyt trykk og høye temperaturer – blir temperaturen for høy vil en sikkerhetsventil slå ut for å unngå eksplosjon i systemet. Hvis den ikke slår ut kan eksempelvis et rør sprekke, og væska renne ut.  Dermed vil solfangeren har behov for service uansett om sikkerhetsventilen vil slå ut eller ikke.
3. Trykket i solfangeren hindrer vannet i å renne tilbake i tanken slik at vannet blir liggende i rørene. Derfor har den behov for tilsetning av glykol i vannet, og trenger derfor ekstra vedlikehold og utbytting av frostvæske i service-intervall – er det ikke nok glykol i kretsen kan solfangeren fryse i stykker.

Derfor kan vi si at ASV Solar er et enklere og mer driftsikkert system, og at et ikke-trykksatt system har en rekke fordeler:

1. Det er ingenfare for at systemet vil eksplodere og kan derfor enkelt bruke hurtigkoblinger i kombinasjon med vanlige pex-rør.

2. ASV Solar veksler ikke varmen mellom solfangere og varmelager, det er derfor ikke behov for like høy temperatur som i et trykksatt system.

3. Det har et drain back-system som sørger for at pumpa stopper ved for høy temperatur i varmelageret eller ved for kald temperatur i solfangeren. Da renner vannet tilbake i tanken og vi trenger med andre ord ikke kjemikalier som glykol i vannet.

4. Det er generelt enklere å montere enn et ikke-trykksatt system.

Systemet

1. Rørsystemet i tradisjonelle (plan-)solfangere står parallelt i forhold til hverandre og dette kan føre til ujevn fordeling av flow i de forskjellige rørene. Disse rørene er også veldig tynne slik at en mindre forurensning vil endre flow og redusere varmeutbytte betydelig. I tillegg er solfanger-kollektoren vanligvis laget i kobber, men fordi kobber er dyrt brukes ofte et tynnere kobbermateriale som blir loddet/sveiset – dette øker risikoen for lekkasje betraktelig.

Til sammenligning har ASV Solar kun ét rør på 16 mm, dette går fortløpende fra bunn til topp i solfangeren. På grunn av den store dimensjonen på rørene vil ikke en mindre forurensning inne i røra ha spesiell påvirkning, og vannet blir derfor alltid 100 % fordelt uansett høy eller lav flow.

Kollektoren er laget i tykkvegget korreksjons-beskyttet aluminium, og er et helt materiale som altså ikke er sveiset eller loddet for å unngå lekkasjer. Dette gjør den også mer robust på alle måter, og etter ASV Solar AS egne testresultater tåler den alt fra å falle fra en 5 m høy bygning til å bli overkjørt av bil. 

2. En varmesensor brukes for å gi signal til pumpa om at solfangeren er varm nok til å starte sirkulering og oppvarming av vann. Tradisjonelle solfangere har sensor plassert i toppen av solfangeren, men dette er en svært ulogisk plassering fordi det alltid er varmest i toppen av solfangeren. Dette fører til at pumpen starter før solfangeren er varm nok for å sjekke temperaturen, som da fører til at vannet gir fra seg varme enn å ta til seg. ASV Solar derimot har sensoren plassert midt i nederste halvdel av solfangeren, og har derfor ikke behov for undøvendig testing av varmen, men gir signal akkurat når temperaturen er passe til å kjøre i gang systemet. I tillegg har solfangeren en termodynamisk virkningsgrad som betyr at vannet beveger seg fra bunn til topp i solfangeren, for så å renne tilbake til varmelageret. Dette gir maksimalt utbytte, fordi det alltid vil være varmere i toppen av solfangeren enn i bunnen.

3. Varmelageret/tanken lagrer alt vann som kjøres ut av tanken og som kommer inn i tanken igjen. Tradisjonelle solfanger-systemer bruker ofte kombitanker som tilføres høytemperatur-varme i den øvre delen av tanken. Dette påvirker varmefangsten og tankens evne som varmelager med 50 % som betyr at man får lagret 50 % mindre solvarme. ASV Solar benytter en vanlig varmtvannsbereder til ettervarming av tappevann, og ved å benytte en bereder til ettervarming unngår man at vannet fra høy temperaturområdet påvirker varmefangsten fra solfangeren.  ASV Solar-varmelager benytter 100 % tanken  til å lagre varme fra solen, altså 50 % mer enn en kombitank. ASV Solar-tanken er laget i syrefast stål, og har en rektangulære form. Dette sparer mye plass ved at tankene kan settes inntil hverandre uten behov for isolasjon imellom. Kombitankene har derimot en rund fordm og tre ganger så tung som ASV Solar - tanken.

solfanger4

solfanger8

solfanger1

Integrering og taktekke

Det visuelle er viktig for mange, også for oss i ASV Solar. Vi ønsker å legge fram og selge et produkt som er like pent som det er praktisk. Vår integreringsteknikk sørger for at både rør og tank blir skjult i fasade og plassering i huset. Tradisjonelle solfangere har ofte synlige rør liggende på tak og i tekniske rom, og enkelte systemer har synlig tank på taket.

Vi velger å framstille ASV Solar som designsolfangere på grunn av dens taktekke-konsktruksjon. Solfangeren blir lagt på lekter, på tvers av taksteinslekter eller lengderetning på et shingeltak, og kan tilpasses i form og farge. Det betyr at et enkelt tak over en uteplass for eksempel, kan benyttes som et komplett tak stylet etter husets arkitektur. På den måten sparer man annet taktekke der solfangeren ligger. Tradisjonelt blir solfangeren satt på stativ i mindre rammer oppå vanlig taktekke, noe som kan skape utfordringer i forhold til snø, is og vind.

Den transparente platen på ASV Solar brukes for å slippe inn  lys og «fange» og er laget av uknuselig glass(polykarbonat). Disse flatene er store og glatte slik at snø kan skli lett av, i tillegg er platene varmeabsorberende slik at rim og is på overflaten vil smelte ved mindre solstråling. I motsetning har en del tradisjonelle solfangere plater laget av glass, og dette skaper utfordring i forbindelse med hagl eller stein som kan treffe solfangeren og punktere den.

Kvalitet

ASV Solar er kvalitetstestet på «Svenke Provning» med hele 900 kg snølast pr kvm solfanger. Dette er 9 ganger kravet til Solar Keymark, som er på 100 kg pr kvm. Solfangeren er miljøvennlig og fri for kjemikalier, det kjøres kun rent vant i solfangeren, og den er resirkulerbar – trevirket kan brennes i forbrenningsalegg, aluminiumet kan smeltes om og beslag og polykarbonat kan gjenvinnes. ASV Solar kan omdanne «fri solenergi» til varmt vann i opptil 40 år!

ASV Solar har vært på Norske tak 10 år, og har mange fornøyde kunder. Det ligger mye ny utvikling og hardt arbeid bak, men kompetansen er sterk og vi er veldig stolte av dette helnorske produktet.

Du er velkommen som kunde!